Qui eren els Miralles

Mateo Miralles ( 1785- )

Casat amb Rosa Turquet

Nascut de Riudecanyes prov. Arriba a Sarrià a 1839 com a teixidor. Alguna activitat de teixidors devia haver-hi doncs hi ha varis teixidors arribats en aquells anys.

Benito Miralles Turquet ( 1817-

Fill de l’anterior

Casat amb Vicenta Vilalta Cañameras (filla de Narcis i Maria )

En els padrons diu que era paleta però a 1850 el trobem com a contractista de la carretera de Girona

Ramon Miralles Vilalta ( 1841-1909 )

Fill de l’anterior

Casat a 1865 amb Joana Farran Catarineu ( filla de Pedro i Vicenta de Sant Just )

Constructor i negocis inmobiliaris.

Grans amistats a Barcelona

Va ser alcalde 1879-1883, 1885-1893, 1895-1898, 1899-1902

Va cedir la seva finca per a que hi anés a viure Mossèn Cinto quan ja estava molt malalt i quasi ningú el volia a Barcelona. De fet hi va viure només des del 17 de maig ( dia que complia 57 anys) fins la seva mort.

Molt unit al seu gendre Mumbrú

Teodoro Miralles Vilalta ( 1844-

Germà de l’anterior. Casat a 1866 amb Maria Amat Prats

Picapedrer.

 

 

 

No son gaire emparentats amb les families de sarrià