El joc de pilota i l’escorxador

Molts pobles de Catalunya tenien el seu joc de pilota. El nom fa referència a un frontó on ja es practicava l’esport abans de 1800 quan encara no existia el futbol, el bàsquet, el ciclisme, etc.

Sarrià tenia el seu frontó situat a la plaça major, a la banda de baix on avui hi ha una oficina bancària. Estava situat entre l’antic escorxador i la casa dels Marata, família de ferrers i veterinaris. Servia de paret del frontó la mitgera de la casa Marata.

Era una instal.lació municipal i el seu rendiment econòmic, segons Ferran de Sagarra, servia per a pagar al campaner pel treball de les robes de la sagristia i escombrar l’església.

L’escorxador es va treure l’any 1844, i en el seu lloc si van edificar tres cases; els números 5,6 i 7 de la Plaça. Desconeixem si el joc de pilota va continuar gaires anys.

L’escorxador va anar a parar al final del carrer Hort de la Vila, a la banda de mar, en terrenys que ja tocaven al torrent.

De seguida hi ha haver moltes queixes veïnals per aquesta nova instal·lació tan a prop de les cases del carrer Hort de la Vila i dels pagesos Cuyás i Canet.

Al 1868 es va fer el projecte d’un nou l’escorxador també al torrent de gardenyes a l’alçada de l’actual carrer de l’Institut Químic.