Les cases del C.A.D.C.I a Sarrià

Que era el CADCI ?

El CADCI va ser fundat a 1903 com a Centre Autonomista dels Depenents del Comerç i la Industria. Era una entitat que agrupava les persones que treballant per compte d’altres, però no eren obrers manuals, sinó dedicats a labors de comerç i venda. No era només el que avui diríem un sindicat de classe sinó que també tenia un fort component de voluntat catalana i d’aquí ve el nom d’Autonomista.
Tenia activitats culturals, d’esbarjo, de socors mutus i de lluita social. Això es traduïa en teatre, excursionisme, biblioteca, assegurances malaltia, d’atur forçós, lluita pel descans dominical, pel tancament de les botigues a les 8 del vespre, etc.
Va funcionar amb l’esperit d’identitat fundacional de 1903 a 1923. Després va tenir problemes amb la dictadura de Primo de Rivera, i es va radicalitzar molt durant la 2ª república i durant la guerra civil.
Per fer-vos una idea del seu creixement, només una dada: a 1904 eren 100 socis i vint anys després eren 10.000 socis.

L’any 1915 el CADCI va intentar posar en marxa una residencia per als socis però no va acabar de funcionar. Madurant la idea a 1920 es va plantejar fer una cooperativa de vivendes que podrien ser de propietat o de lloguer.  Era un bon moment doncs a 1921 es va aprovar la llei dita de les cases barates. Hi trobem inscrits 125 socis dels quals 94 de propietat i 31 de lloguer.
 I tot això que te que veure amb Sarrià ?
Doncs que els terrenys es van buscar a Sarrià.

Podeu trobar més informació al llibre:

Catalanisme i moviment obrer: el CADCI
Manuel LLadonosa.

Cases situades entre els jardins de la Quinta Amelia, el tenis Barcelona