1896. Nou edifici Consistorial de Sarrià.

 

La primera noticia que tenim d’un projecte per fer unes noves dependencies municipals es l’any 1857 en que ja es parla de fer un nou edifici i hi ha plànols de l’arquitecte Elies Rogent, però no es va arribar a fer rés. Es va enderrocar l’edifici vell que hi havia al mig de la plaça Sarrià, i es va anar uns anys a un local provisional.

 

L’any 1881 es fan obres de millores al local que servia d’Ajuntament, que son pagades pel Sr. Millares de la seva butxaca. ( paper pintats a les parets, entapissar bancs, cortines noves, tres dotzenes de cadires tornejades, pintar sostres, escrivania, portaplomes i tinter)

 

28 de gener de 1889 s’aprova el projecte d’ampliar la plaça de Sant Vicenç i fer el nou edifici. Aquest projecte inclou a part de fer un edifici apropiat per les necessitats del poble, la urbanització de la zona propera, anomenada popularment com els Carrerons.

 

Per a fer l’edifici calia expropiar dues finques. La casa número 3 de la plaça que feia cantonada a l’actual carrer Negrevernis, propietat de la Sra. Emilia Gironella, valorada en 10.900 ptes ; y la casa número 15 del Carrer Sant Antoni, propietat de la Sra. Rosa Estrada, valorada en 1.900 ptes. Van ser expropiades 31.03.1891

 

Per la urbanització de la zona d’accés, calia enderrocar 5 cases:

Una era l’edifici propietat de l’Ajuntament que durant molts anys s’havia fet servir d’escola, vivenda de l’agutzil  i  presó.

La segona era la casa del carrer Santa Cecília número 4, propietat de Maria Piera. L’Ajuntament la va comprar a 1890, per 3.000 ptes.

Les altres tres eren propietat del Sr. Ramon Miralles, Alcalde, que les havia adquirit 4 anys abans. La del carrer Santa Cecília número 6, i les del carrer Major números 10 i 12. En conjunt el valor es va estimar en 16.800 ptes. També les va comprar l’Ajuntament l’any 1891.

 

El projecte y les obres van ser fetes per l’arquitecte municipal  Sr. Francesc Mariné. Als efectes administratius les obres es van subhastar fraccionadament per obtenir millors preus.

 

Licitacions i subhasta de les obres:

 

31.12.1892

Constructor  Joan Vidal

6.701,00

 

ampliació extres

9.458,49

12.09.1893

Contractista Joan Vidal

28.217.50

19.02.1895

Contractista Joan Vidal

40.697,00

06.06.1895

Serralleria Casimir Torrents

11.000,00

 

ampliació extres

12.954,50

 

Francesc Rambla ( mobles )

8.482,00

 

 

------------------------

 

Total pessetes.

119.510,49

 

 

Inauguració de la nova casa de la Vila

 

La inauguració es va fer el dissabte dia 2 de maig de 1896 a les 17:30. Tal va explicar l’Alcalde en el seu discurs era un acte molt senzill doncs la commoció per la guerra era present a tota la societat. Pràcticament va consistir en una benedicció dels locals i una visita a les dependències.

 

Les persones convidades i que hi van assistir son les següents:

 

Persones que havien participat a la construcció:

 

Joan Vidal, constructor

Casimiro Torrents, serralleria

Francisco Rambla, mobiliari

Ramon Estrada, fuster

Sr. Ponsa, constructor lamparas

Germans Ventura, marmolistes

Sr. Solanas, decorats i pintura

Sr. Roselló, electricista

Sr. Tulla, barana de l’escala principal

Sr. Joaquim Roig, gixaire

Sr. Josep Pi, estucats.

 

Alcalde, càrrecs de l’Ajuntament i Autoritats..

 

Miquel Magret, jutge municipal

Vicenç Piera, fiscal municipal

Ramon Sabaté, secretari del jutjat

Josep Garrigués, president de l’associació Amics dels pobres

Francesc Mariné, arquitecte municipal

Manel Bofill Martorell, enginyer de vialitat

Francesc Mumbrú, enginyer industrial

Francesc Soler Rovirosa, escenògraf del Liceu.

Salvador Mundi, mestre d’escola

Antoni Turell, metge titular

Josep Arnau Piera, ex regidor

Vicenç Esteve Vall, ex regidor

Agustí Aura Nanot, ex regidor

José Ferrer, comandant de la Guardia Civil

Sr. Viada Lluch, director El Sarrianés

Justo del Vall, magistrat Audiencia Territorial

Arsenio Sacasas, rector de la parròquia

Josep Arnau, vicari

el superior del Salesians.

 

L’edifici tenia tres plantes, que eren destinades a:

Planta Baixa: Jutjat Municipal, Sala Amics dels pobres, Biblioteca, Presó i Infermeria.

Planta Primera: Sala del Consistori, sala dels Regidors, Despatx de l’Alcalde, Secretaria  i oficines.

Planta Segona: Vivendes pels agutzils.