Adjunto aqui un article que parla de la casa que es va fer l'Antoni Piera Rosès al 1867,

que gentilment m'ha ofert el Sr. Sergi Rodríguez.

casapiera.pdf

del qual hi ha una versiˇ redu¤da a Wikipedia