Amb 10 anys de diferència a Sarrià es van volguer instal.lar dos hospitals:

el primer l'any 1.898 l'Hospital de Sant Pau

el segon l'any 1.908 l'Hospital Homeopàtic de Nens.

Hospital de Sant Pau

El Sr. Pau Gil, banquer, va deixar en el seu testament la quantitat de 4 milions de pessetes per la construcció d'un hospital modern i modèlic a Barcelona.

Va anomenar al Sr. Sivatte i al Sr. Ferrer encarregats de complir la seva voluntat.

Ells dos van demanar un projecte al arquitecte Josep Domenech i Estapà, i van comprar un solar a Sarrià de uns 30.000 m2. ( mapa 1 ) finca de Can Barral

Al mateix temps l'antic (creat l'any 1.401) Hospital de la Santa Creu, havia comprat uns solars al Guinardó, per a fer un nou edifici.

De les negociacions entre els dos projectes va sortir el que avui coneixem com Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. La modificació i ampliació del projecte es va encarregar al arquitecte Lluis Domenech i Montaner.

Es van vendre els solars que ja s'havien comprat a Sarrià

Entre 1900 i 1916 es van construir els primera 9 edificis amb els diners que havia donat el Sr. Pau Gil.

Posteriorment s'hi va anar afegint altres edificis pagats amb donacions de families de Barcelona i amb els diners de la venda del antic edifici del carrer Hospital, al Ajuntament de Barcelona.

Hospital Homeopàtic de Nens.

L'any 1908 la Sra. Sanllehy, germana de l'alcalde de Barcelona, i filla de un famós metge homeópata, va demanar permís a l'Ajuntament de Sarrià per ediificar un Hospìtal en un terreny de uns 2.500 m2, que tindría l'entrada per la Via Augusta (plano2) , cantonades a c/Rosari i Dr. Roux

Molts anys després en part del solar s'hi va construir el C.Cardiovascular Sant Jordi.

Plánols del Hospital Homeopàtic de Nens.