Gloses poètiques dedicades a Sarrià.

 

Sarrabal de la ciutat de Barcelona 1792.

 

Aquest lloc que en altre temps

lo miraven coma farda

per que a punta de alabarda

son objecte eren los fems,

ha arribat a tals extrems

que és la delícia del pla

I on no hi solia anar

sinó tot deshauciat

ara per sa amenitat

perd la salut qui hi va.

 

29 de maig, festa de San Pere Màrtir.

Esta hermosa passejada

en la que sense distinció

acudia el bo i millor

de la ciutat, síha acabada.

Des de que el Sant enutjat

de haver-se vist casi trinxat,

abandonat als francesos

seín va anar amb els pagesos

de Esplugues i no ha tornat.

29 setembre festa de les botifarres fresques.

Si avui vens en aquest lloc

Trobaràs si be ho repares

Que aquí es donen botifarres

A qui no mata el porc.